Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово
Винарска изба
Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово
Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово