Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, гр. Свиленград

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, в землището на гр. Свиленград, м. „Лозенски път“,  Община Свиленград

 

gasv2v2