Винарска изба в местност Бялата пръст, Свиленград

Инвеститор: „Белица Уайнъри“ ЕООД

Главен проектант: арх. Росен Недялков (АС и СА)

РЗП: 6 000м2

VINARNA_BELICA_2