Счетоводни услуги

От месец март 2015 г. Спато ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за фирми от различни индустрии:

  • месечно осчетоводяване на документацията
  • декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС
  • ТРЗ
  • изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО
  • Фирмата успешно защити сертифициране на този вид услуги.

Авторски надзор

Упражняването на авторски надзор е гаранция за спазване на технологичните и нормативни изисквания.

ПРОЕКТИРАНЕ

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни, офис и производствени сгради:

  • пред проектни проучвания
  • работни и технически проекти
  • становища и експертизи
  • изготвяне на специализирани проекти

Технически паспорти

Изготвянето на технически паспорти и обследването на сгради стана част от нашето ежедневие.

Макар и отложени във крайния срок, изисквания за изготвяне на технически паспорти на сгради, все повече клиенти се възползват от не-натовареното време и се възползват от нашите услуги.