ПРОЕКТИРАНЕ

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни, офис и производствени сгради:

  • пред проектни проучвания
  • работни и технически проекти
  • становища и експертизи
  • изготвяне на специализирани проекти