Счетоводни услуги

От месец март 2015 г. Спато ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за фирми от различни индустрии:

  • месечно осчетоводяване на документацията
  • декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС
  • ТРЗ
  • изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО
  • Фирмата успешно защити сертифициране на този вид услуги.